1. Ana Sayfa
 2. Nasıl Yapılır?

JavaScript Array Kullanımı

JavaScript Array Kullanımı
0

Array

JavaScript Array, bir değerler listesi depolayan tek bir değişkendir ve her öğe tek bir dizin tarafından belirtilir. Bir değişkenin bir seferde yalnızca bir değer depolayabileceğini biliyor olabilirsiniz, örneğin var öğrenci = “jack” , bir proje oluştururken birçok kez kullanabiliriz, ancak bazen birçok değer toplamak gerekir öğrenci isimleri listesi gibi tek bir değişkende, Dizi konseptini burada kullanabiliriz.

Dizi yöntemleri:

pop()

JavaScript pop özelliği bir dizinin son öğesini kaldırır.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
 console.log(students);
 students.pop();
 console.log(students)
Output: 
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
[ 'Jack', 'James', 'Robert' ]

shift()

JavaScript shift özelliği bir diziden ilk öğeyi kaldırır.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
  console.log(students);
  students.shift();
  console.log(students)
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
[ 'James', 'Robert', 'John' ]

push()

JavaScript push özelliği bir dizinin sonuna bir veya daha fazla öğe ekler.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
  console.log(students);
  students.push('Zahab', 'Kakar');
  console.log(students)
Output: 
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John', 'Zahab', 'Kakar' ]

unshift()

JavaScript unshift özelliği bir dizinin başına bir veya daha fazla öğe ekler.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
  console.log(students);
  students.unshift('Zahab', 'Kakar');
  console.log(students);
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
[ 'Zahab', 'Kakar', 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]

length

JavaScript length özelliği bir dizideki öğelerin sayısını döndürür. Genel de yanlış yazılır gün içerisinde bir çok kez google da aranır :)

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
  console.log(students);
var length = students.length;
  console.log(length)
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
4

splice()

JavaScript splice özelliği diziye yeni öğeler eklemek için kullanılır.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John'];
  console.log(students);
students.splice(2, 1, 'Zahab', 'Kakar');
 console.log(students);
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Robert', 'John' ]
[ 'Jack', 'James', 'Zahab', 'Kakar', 'John' ]

Daha önce de söylediğim gibi, bu yöntem bir diziye eleman eklemek için kullanılır, ancak yeni elemanların nereye eklenmesi gerektiğini belirtmeliyiz. Yukarıdaki örnekte 2 yeni elemanın yerleştirilmesi gereken indeks numarasını, 1 ise silinmesi gereken eleman sayısını göstermektedir, bahsettiğimiz gibi 1 eleman silinmeli, ikinci dizide ‘Robert’ yok .

concat()

JavaScript contact özelliği mevcut dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır.

var students = [ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John'];
  console.log(students);
var myFriends = ['Jennifer','Mary','Patricia']
 console.log(myFriends);
 
 var allNames = students.concat(myFriends); 
 console.log(allNames)
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John' ]
[ 'Jennifer', 'Mary', 'Patricia' ]
[ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John', 'Jennifer', 'Mary', 'Patricia' ]

slice()

 1. JavaScript slice özelliği dizinin bir bölümünü dilimler.
 2. Slice, başlangıç ​​ve bitiş argümanına kadar olan (ancak dahil olmayan) iki argümana sahip olabilir.
 3. Bu yöntem aynı zamanda negatif sayıları da kabul eder.
var students = [ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John'];
  console.log(students);

 var newStudent = students.slice(3); 
 console.log(newStudent);
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John' ]
[ 'John' ]
Output:
[ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John' ]
[ 'James', 'Rober' ]
var students = [ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John'];
  console.log(students);

 var newStudent = students.slice(-1); 
 console.log(newStudent);
[ 'Jack', 'James', 'Rober', 'John' ]
[ 'John' ]
thumbnail
Önerilen Yazı
JavaScript Numbers Kullanımı

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Bu Yazıyı Yorumla