1. Ana Sayfa
  2. Nasıl Yapılır?

JavaScript Numbers Kullanımı

JavaScript Numbers Kullanımı
+ - 0

Javascript Numbers

JavaScript numbers veri türü, sayı sistemi, sayı yuvarlamasayı kontrolü, en küçük – en büyük sayıyı bulma, matematik fonksiyonları gibi sayısal işlemler yer alıyor.

toFixed()

JavaScript toFixed özelliği sayıyı belirtilen sayıda ondalık basamakla yazar ve değerini bir dize olarak döndürür.

var x = 9.656;
var newX = x.toFixed(0);
console.log(newX)
var newX = x.toFixed(2); 
console.log(newX)
var newX = x.toFixed(4);  
console.log(newX)
var newX = x.toFixed(6);  
console.log(newX)
console.log(typeof(newX))
Output:
10
9.66
9.6560
9.656000
string

toPrecision()

JavaScript toPrecision özelliği bir sayıyı belirli bir kesinliğe dönüştürmek ve değerini bir dize olarak döndürmek için kullanılır.

var x = 9.656;
var newX = x.toPrecision(2);
console.log(newX)
var newX = x.toPrecision(4);  
console.log(newX)
var newX = x.toPrecision(6);  
console.log(newX)
console.log(typeof(newX))
Output:
9.7
9.656
9.65600
string

parseFloat()

JavaScript parseFloat özelliği aldığı değeri sayı türüne çevirmek için kullanılır.

function addition(r) {
  return parseFloat(r) * 2.0;
}

console.log(addition(2))
console.log(addition("2"))
console.log(addition("3.3"))
outPut:
4
4
6.6

Number()

JavaScript Number özelliği diğer veri türlerinin değerini sayılara dönüştürmek için kullanılır.

var x = true;
console.log(Number(x))
var x = false;
console.log(Number(x))
var x = "999";
console.log(Number(x))
1
0
999

parseInt()

JavaScript parseInt özelliği önce işlev bağımsız değişkenini bir dizgeye dönüştürür ve bir tamsayı döndürür.

function addition(r) {
  return parseInt(r) * 2.0;
}

console.log(addition(2))
console.log(addition("2"))
console.log(addition("3.3"))
Output:
4
4
6
jquery nedir ve nasil kullanilir e1638032889159
Önerilen Yazı
jQuery göster ve gizle yapılışı

Yazar Hakkında

Bu Yazıyı Yorumla