İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Nasıl Yapılır?

JavaScript String Kullanımı

JavaScript String Kullanımı
+ - 0

String

JavaScript String bir veri türüdür. Metinsel verileri depolamaya yarar. Bazı dillerde bir dizi olan string bazı dillerde kendi türüne sahiptir. 

toUpperCase()

JavaScript toUpperCase özelliği bir dizeyi büyük harfe dönüştürmek için kullanılır.

var str = "Lorem Ipsum"
 var newStr = str.toUpperCase()
 console.log(newStr)
Output: 

LOREM IPSUM

toLowerCase()

JavaScript toLowerCase özelliği bir dizeyi küçük harfe dönüştürmek için kullanılır.

var str = "LOREM IPSUM"
 var newStr = str.toLowerCase()
 console.log(newStr)
Output:
lorem ipsum

slice()

JavaScript slice özelliği bir dizenin dilimlenmiş kısmını döndürmek için kullanılır, dilimin başlangıcını ve sonunu belirten bir veya iki argüman alır. Argümanlar olumsuz da olabilir.

var str = "lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry"
var newStr = str.slice(-8, -1)
console.log(newStr);
Output:

industr

substring()

JavaScript substring özelliği bir dizgenin dilimlenmiş kısmını döndürmek için kullanılır, ancak argüman olarak negatif sayıları kabul etmez.

var str = "lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry"
var newStr = str.substring(1, 6)
console.log(newStr);
Output:

orem 

substr()

JavaScript substr özelliği ikinci parametre çıkarılması gereken parçanın uzunluğunu belirtir.

var str = "lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry"
var newStr = str.substr(8, 13)
console.log(newStr);
Output:

sum is simply

replace()

JavaScript replace özelliği bir dizenin bir bölümünü başka bir dizeyle değiştirmek için kullanılır. Bu yöntem büyük/küçük harfe duyarlıdır.

var str = "lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry"
var newStr = str.replace("is", "are")
console.log(newStr);
Output:

lorem ipsum are simply dummy text of the printing and typesetting industry

concat()

JavaScript concat özelliği iki veya daha fazla diziyi birleştirmek için kullanılır.

var str1 = "Java";
var str2 = "Script";

var str = str1.concat(str2);
console.log(str)
Output:
JavaScript

trim()

JavaScript trim özelliği dizenin her iki tarafındaki boşlukları kaldırmak için kullanılır.

var str1 = "       JavaScript        ";
str2 = str1.trim();
console.log(str2);
Output:

JavaScript

split()

JavaScript split özelliği string bir ifadeyi veya değişkenin taşıdığı değeri istediğimiz kısımlardan ayırarak bu parçaları yeni bir diziye ekler.

var str = "JavaScript, is, nice"
var newStr = str.split(",")
console.log(newStr[0]);
Output:

JavaScript

charCodeAt

JavaScript charCodeAt özelliği bir dizede belirtilen dizindeki karakterin unicode’unu döndürür.

var str = "JavaScript is nice"
var newStr = str.charCodeAt(str[1])
console.log(newStr);
Output:

74

charAt()

JavaScript charAt özelliği bir dizedeki belirli bir dizinin karakterini döndürür.

var str = "JavaScript is nice"
var newStr = str.charAt(1)
console.log(newStr);
Output:

a

padStart

JavaScript padStart özelliği bir dizenin başına dolgu eklemek için kullanılır.

var str = "15"
var newStr = str.padStart(4, "3")
console.log(newStr);
Output:

3315

pedEnd

JavaScript pedEnd özelliği dizenin sonuna dolgu ekler.

var str = "15"
var newStr = str.padEnd(4, "3")
console.log(newStr);
Output:

1533

length

JavaScript length özelliği bir stringin uzunluğunu döndürmek için kullanılır.

var str = "JavaScript is nice."
var newStr = str.length
console.log(newStr);
Output:

19
Javascript programming language
Önerilen Yazı
JavaScript Array Kullanımı

Yazar Hakkında

Bu Yazıyı Yorumla