event capturing

25 Aralık 2021 200

JavaScript Event Bubbling Nedir?

Event Bubbling Nedir? Event Bubbling modelinde, bir olay en spesifik elemanda başlar ve daha sonra en az spesifik elemana (document veya hatta window) doğru yukarı…